CALL 31-2021-1 - Tècnic/a informàtic

27 December 2021 - Expires: 26 January 2022

A qui busquem?

El Centre de Serveis Informàtics del CTTC busquem un graduat/da o enginyer/a en Telecomunicació, Informàtica, Telemàtica o equivalent per integrar-se dins de l’equip de treball per a dur a terme les següents funcions.

El rol

Funcions:

•    Gestió, comprovació i optimització dels serveis, equipaments i instal·lacions TIC.
•    Realitzar la instal·lació i manteniment de sistemes d’informació i comunicacions per garantir el seu bon funcionament i la integritat de les dades.
•    Investigació i estudis de viabilitat per la implementació de nous serveis i tecnologies TIC per tal de facilitar les tasques dels usuaris.
•    Elaboració de documentació sobre els recursos, serveis, i procediments tècnics per a la seva gestió, així com la realització d’informes de disponibilitat i ús.
•    Atendre les consultes i problemes dels usuaris relacionats amb les TIC i resoldre-les de manera eficient.
•    Col·laborar amb altres departaments donant-los suport i assessorament a nivell TIC.
•    Participació en processos d’adquisicions i licitacions de serveis.
•    Detecció de necessitats. Proposta de millores i evolucions en els serveis TIC, basant-se en la supervisió dels serveis, l’avaluació dels serveis i les necessitats i els suggeriments de millora per part dels usuaris.
•    Assistència en el desenvolupament d’habilitats i coneixements del personal becari i enginyers juniors en matèria TIC.
•    Suport en les tasques d’infraestructura del CTTC.
•    Realitzar altres funcions de similar naturalesa relacionades amb el lloc de treball.

Requeriments:

Titulació requerida: Graduat/ada, enginyer/a en l’àmbit TIC (informàtica, telecomunicacions, telemàtica…) o equivalent.

Experiència: com Administrador/a de Sistemes i de Comunicacions.

Habilitats tècniques:

•    Coneixements en l’administració del sistema operatiu GNU/Linux i Windows.
•    Coneixements en l’administració d’eines de monitorització i d’automatització.
•    Coneixements en l’administració d’eines de backup i d’emmagatzematge.
•    Coneixements de xarxes de comunicacions (disseny i configuració) i protocols de xarxa.
•    Coneixements en virtualització de servidors VMware i contenidors Docker.
•    Coneixements en l’administració de servidors web.
•    Coneixements de programació en scripting en bash, PHP, JavaScript i consultes a bases de dades MySQL.
•    Coneixements de serveis SaaS i IaaS.
•    Coneixements en eines de gestió de tiquets.
Idiomes: Nivell alt de català i castellà i nivell mig d’anglès.

A més, es valorarà:

•    Experiència en altres institucions de recerca.
•    Coneixements en tecnologies de seguretat.
•    Certificacions dintre de l’àmbit de les TIC (xarxes, seguretat, administració de sistemes operatius, solucions de virtualització, núvols públics).
•    Coneixements d’ofimàtica en general.
•    Coneixements d’altres llenguatges de programació.
•    Competències personals: Iniciativa personal, habilitat per al treball en equip, sentit de la responsabilitat i compromís, tolerància a l’estrès, flexibilitat i integritat/honestedat.

Què oferim:

•Salari brut anual segons el perfil del candidat
• Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat
• Es realitzarà contracte indefinit si es compleix algun dels supòsits establerts en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2020. En cas contrari, la plaça quedarà coberta temporalment per contracte d’interinitat fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l’Estat autoritzin una nova convocatòria de la plaça amb contracte indefinit.
• Data d’inici: febrer 2021
Com aplicar

Totes les sol·licituds han d’incloure:

1. Un currículum complet amb dades de contacte
CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dóna la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, la raça, la religió o l’orientació sexual

Apply now