5GCoding-SRS-II - 5GCoding-SRS-II – Softwared-Defined 5G NR Encoders and Decoders II

Logo-SRS
Start: 01 October 2020
End: 01 January 2021
Funding: Industry
Status: Due
Division: Communication Systems
Department: Advanced Signal and Information Processing (ASIP)

Aquesta continuació de la col·laboració 5GCoding-SRS entre Software Radio Systems i el CTTC, té com a objectiu el desenvolupament del bloc de codificació/decodificació per codis LDPC de 5G altament optimitzat per ser integrat en aplicacions SDR a temps-real. La col·laboració també inclou el desenvolupament del bloc de rate-matching pels codis Polar i LDPC de 5G.

  • Gregoratti, David