FASTTRACK-II - FASTTRACK-II

Start: 01 June 2020
End: 20 November 2020
Funding: Industry
Status: Due
Division: Communication Systems
Department: Advanced Signal and Information Processing (ASIP), Statistical Inference (SI)

Implentació hardware d’un receptor GNSS (Global Navigation Satellite System) capaç d’operar en entorns de molt alta dinàmica. Mitjançant la modificació dels llaços de seguiment dels blocs de sincronisme, el receptor desenvolupat en aquest Projecte proporciona solucions de navegació en situacions on el receptor està subjecte a altes velocitats i/o acceleracions que impedeixen l’operativitat dels receptors comercials. Basat en els resultats del projecte FASTTRACK, en aquesta fase s’ha implementat el receptor com a dispositiu físic.