Viabilitat de l’ús de dades radar (SAR Envisar) per estimar l’estat hídric en vinya: relació amb paràmetres meteorològics

Supervisors: L. Serrano (UPC), M. Cuevas-González (CTTC), October 2017.

Authors: Y. Pellicer
Category: ,


We are sorry,

the current publication does not have any released documents yet.