CTTC IN THE MEDIA

A. Sitjà, Radio 4-RNE , El programa CLUB 21 “El Club de les Ments Inquietes”, entrevista amb el Sr. Albert Sitjà, director d'IPR i Desenvolupament Corporatiu del CTTC, 27 d'abril 2014.

A. Sitjà, Especial MWC , Directa 4.0. Entrevista Albert Sitjà, director d'IPR i Desenvolupament Corporatiu del CTTC, 25 de Febrer 2014.