Transparency /Transparència

CTTC is committed to transparency. This section seeks to comply with the requirements of law 19/2014, of 29 December, transparency, public access to information and good governance.  Most of the contents and descriptions are in Catalan.

1. ORGANITZACIÓ
2. ECONOMIA I FINANCES
3. CONVENIS I CONTRACTES
4. TERRITORI
5. LÍNIES D’ACTUACIÓ
6. PROCEDIMENTS JURÍDICS
7. CODI DE CONDUCTA
8. SOL·LICITUD INFORMACIÓ

——————————————————————————-

1. ORGANITZACIÓ

Transparència organització institucional i estructura administrativa:

Tots els patrons, vocals i membres dels consells suporten al CTTC sense rebre cap compensació o retribució // All Trustees and members of the Boards support CTTC free of charge and without receiving any salary or otherwise compensation

Convocatòries:

Llistat places

Spin-Offs:

Transparència en matèria de planificació i programació:

2. ECONOMIA I FINANCES

Transparència gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial:

* En el període informat el CTTC no ha atorgat cap subvenció o ajut

3. CONVENIS I CONTRACTES

Transparència en convenis i contractes:

4. TERRITORI

  • Cap informació rellevant en el període informatiu.

5. LÍNIES D’ACTUACIÓ

  • Cap informació rellevant en el període informatiu.

6. PROCEDIMENTS JURÍDICS

  • Cap informació rellevant en el període informatiu.

7. CODI DE CONDUCTA

8. SOL·LICITUD INFORMACIÓ / REQUEST INFORMATION

Per a més informació podeu enviar un email a info@cttc.es o a través del nostre formulari de contacte.

For more information please contact us through info@cttc.es or our contact form.